• Pogotowie informatyczne 24/7

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, OPTINEX – Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów, NIP 846-100-12-72 informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTINEX – Zbigniew Walicki z siedzibą w Augustowie (16-300), ul. Jonkajtysa 4, NIP 846-100-12-72, e-mail: rodo@optinex.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
b. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w  szczególności:
wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
c. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
d. marketingu bezpośredniego,
e. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne  administratora),
f. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
g. wsparcia obsługi,
h. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

3. administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może  skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

OPTINEX – Zbigniew Walick

Hi, How Can We Help You?
Snowfall demo