• Pogotowie informatyczne 24/7

Lista JST

Jeśli Wasza gmina znalazła się na liście Grantobiorców należy bezzwłocznie przesłanie na adres mailowy umowyzdalnaszkola@cppc.gov.pl  następujących informacji:

  1. Nazwa i adres Gminy
  2. Nr NIP i REGON Gminy
  3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania Umowy
  4. Nr konta bankowego na które mają być przelane środki

Następnie należy dokonać wyboru rekomendowanego zestawu według przydzielonego dofinansowania.

Hi, How Can We Help You?