• Pogotowie informatyczne 24/7

Lista JST

Jeśli Wasza gmina znalazła się na liście Grantobiorców należy bezzwłocznie przesłanie na adres mailowy umowyzdalnaszkola@cppc.gov.pl  następujących informacji:

  1. Nazwa i adres Gminy
  2. Nr NIP i REGON Gminy
  3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania Umowy
  4. Nr konta bankowego na które mają być przelane środki

Następnie należy dokonać wyboru rekomendowanego zestawu według przydzielonego dofinansowania.

[ninja_tables id=”4560″]

Hi, How Can We Help You?
Snowfall demo