• Pogotowie informatyczne 24/7

O programie

O programie

[image style=”no-style” position=”below” src=”http://optinexap.nazwa.pl/optinex.pl/wp-content/uploads/2020/04/cppc_sm_1584x396_v01_copy-1.png”]

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

 

Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

 

Ministerstwo Cyfryzacji nie wskazuje parametrów sprzętu. Samorządy powinny zmaksymalizować efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby uczniów i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu.
Biorąc pod uwagę obecną sytuacją dopuszcza się zakupu w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą – art. 66 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 6 specustawy o koronawirusie.
Ze względu na ogromne zainteresowaniem projektem i liczbą około 60 tys dofinansowanych laptopów prosimy o szybką decyzję ponieważ przy dostawach decyduje kolejność zamówień.

Hi, How Can We Help You?
Snowfall demo