• Pogotowie informatyczne 24/7

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

[accordion closed=”1″ title=”Czy ww. sprzęt można kupić nie stosując ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 6 specustawy o koronawirusie?”]

To JST decyduje o zastosowaniu odpowiedniego trybu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznym regulaminem zamówień publicznych.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy JST musi stosować wytyczne dotyczące kwalifikowalności i bazy konkurencyjności?”]

JST nie musi stosować się do tych wytycznych.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Na kogo powinna być wystawiona faktura na gminę, czy szkołę?”]

Beneficjentami są gminy i powiaty, to one składają wniosek o dofinansowanie.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Co jeśli gmina chce zakupić komputery/interenet dla różnych szkół na terenach wiejskich gdzie uczniowie nie maja komputerów oraz Internetu?”]

To jednostka samorządu terytorialnego decyduje do których i ilu szkół trafi sprzęt.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Z gminą skontaktował się operator telekomunikacyjny, czy gmina musi w takim wypadku wybrać tego dostawce, gdyż na jej terenie to on prowadzi światłowód?”]

Wyboru dostawcy dokonuje samodzielnie gmina.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”W jakim trybie ma się odbyć zakup?”]

Wyboru dokonuje gmina w obecnej sytuacji dopuszcza się zakupu w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą – art. 66 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. Jest odpowiednikiem występującego w dyrektywach unijnych 2014/24/UE (klasycznej – art. 32) i 2014/25/UE (sektorowej – art. 50) trybu negocjacji bez uprzedniej publikacji.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy komputery poleasingowe mogą zostać zakupione w ramach programu „zdalna szkoła”?”]

Tak, komputery poleasingowe mogą zostać zakupione. W przypadku zakupu sprzętu używanego, należy złożyc oświadczenie, że nabywany sprzęt nie był finansowany ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy wniosek z ramienia rodzica czy nauczyciela/szkoły?”]

Wniosek może być złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego, która decyduje do których uczniów oraz nauczycieli trafi sprzęt.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Jaka suma na daną szkołę?”]

O tym, czy dana szkoła otrzyma sprzęt decyduje włodarz jednostki samorządu terytorialnego. Tutaj znajduje się podział kwotowy dofinansowania na każdą gminę. Podział kwotowy znajduje się TUTAJ

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Z kim porozmawiać na temat przydziału sprzętu?”]

Osobami decyzyjnymi dotyczącymi przydziału sprzętu są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni do realizacji programu.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Jaki czas na realizacje od rozpoczęcia procedury?”]

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2020r. Po 6 miesiącach należy rozliczyć projekt.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Co jeśli laptopy przyjdą, a okres kwarantanny domowej się skończy? Trzeba będzie oddać pieniądze/sprzęt?”]

Sprzęt zakupiony z programu #zdalnaszkoła ma służyć szkołom również po zakończeniu okresu kwarantanny.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy muszą to być laptopy lub tablety, czy może to być sprzęt stacjonarny?”]

Rekomendujemy zakup laptopów i tabletów, mogą być to jednak komputery stacjonarne w uzasadnionych przypadkach.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy w ramach zakupu można kupić oprogramowanie systemowe i oprogramowanie użytkowe np. pakiet biurowy?”]

W ramach programu przewiduje się finansowanie oprogramowania użytkowego, niezbędnego do realizacji zadań związanych z kształceniem zdalnym.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy w ramach zakupu można kupić oprogramowanie antywirusowe?”]

Tak

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy szkoły mogą same dokonać zakupów i faktury będą wystawione na szkoły a wniosek będzie składać organ prowadzący – Powiat?”]

Nie, beneficjentem jest organ prowadzący i to on dokonuje zakupu.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy zakupu musi dokonać organ prowadzący i przekazać sprzęt szkole?”]

Tak

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Jakie przesłanki trzeba spełnić aby móc otrzymać komputer dla ucznia?”]

O przeznaczeniu sprzętu decyduje o jednostka samorządu terytorialnego, która powinna uwzględnić najważniejsze lokalne potrzeby.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Jak długo będziemy czekać na zwrot kosztów?”]

Po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu, środki zostaną wypłacone w formie zaliczki

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Na jakiej zasadzie gminy będą mogły przekazać uczniowi/nauczycielowi sprzęt?”]

To zależy od danej jednostki samorządu terytorialnego.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy istnieje cena minimalna lub maksymalna komputera, który możemy kupić”]

CPPC nie ustala maksymalnych cen za komputery lub laptopy. Celem konkursu jest wsparcie jak największej liczby potrzebujących uczniów lub nauczycieli. Z tego powodu CPPC rekomenduje aby cena za komputer nie była większa niż 3 500 PLN, a za tablet niż 1 500 PLN.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Jak mogą rozliczyć Internet, czy umowa z operatorem czy mogą kupić kartę sim z Internetem na kartę?”]

Zarówno pierwszy jak i drugi scenariusz jest dopuszczalny.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy sprzęt sfinansowany w ramach grantu Zdalna Szkoła musi być obowiązkowo ubezpieczony?”]

Nie ma takiego obowiązku, jednak z uwagi na utrzymanie okresu trwałości, w katalogu wydatków kwalifikowalnych, został przewidziany także koszt ubezpieczenia.

[/accordion]
[accordion closed=”1″ title=”Czy podczas wpisywania danych na fakturze zarówno odbiorcą i nabywcą jest JST czy odbiorcą jest szkoła ?”]

Nabywcą jest JST, natomiast jeśli JST wcześniej zdefiniuje kto jest odbiorcą i do kogo dostarczyć sprzęt, to można te informacje w fakturze umieścić, nie ma jednak takiego wymogu.

[/accordion]
Hi, How Can We Help You?
Snowfall demo