• Pogotowie informatyczne 24/7

Tag Archives: NOVITUS

Kasy fiskalne online – od kiedy i dla kogo?

Urządzenia fiskalne ONLINE umożliwiają połączenie i przesyłanie danych do serwera Ministerstwa Finansów, czyli tzw. Centralnego Repozytorium Kas. Repozytorium te gromadzi przesłane informacje: wystawione paragony, raporty kasowe, dokumenty niefiskalne, zdarzenia. Właściciel urządzenia ONLINE musi zapewnić łączność z Internetem.

Zgodnie w aktualnymi przepisami, terminem obowiązkowego stosowania kas online w kolejnym etapie wymiany kas na online będą musieli przejść przedsiębiorcy zajmujący się usługami:
• fryzjerskimi,
• kosmetycznymi i kosmetologicznymi,
• budowlanymi,
• w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
• prawniczymi,
• związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Kupujący kasę online mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga na zakup kasy wynosi obecnie 90 proc. jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 700 zł.

Docelowo kasy online będą stosowane we wszystkich branżach, a kasy tradycyjne z papierowym zapisem kopi zostały już wycofane ze sprzedaży w 2019 r. W 2023 r. sprzedawane będą już wyłącznie kasy online. Ze starych kas pozostałe branże będą mogły korzystać do czasu zapełnienia modułu lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Hi, How Can We Help You?
Snowfall demo