• Pogotowie informatyczne 24/7

Wyposażenie szkół

Wyposażenie szkół

Rządowy program Aktywna tablica

Zestawy za 14000 zł z wkładem własnym rzeczowym

w wysokości 3500 zł w postaci sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK, zakupionych w roku 2019 do dnia złożenia wniosku. Tzn. jako wkład rzeczowy można przedstawić lub zakupić również laptop* niezbędny do spełnienia warunków kwalifikacji.

Podstawowe warunki udziału w programie:

  • Internet 30Mb/s
  • 1 sala lekcyjna z laptopem* i routerem na 1 wnioskowany zestaw
  • 1 punkt dostępowy na szkołę

wniosek DUET BLACK Ultra (14 000 + wkład rzeczowy)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek DUET BLACK PANORAMA 90 FHD Short (14 000 + wkład rzeczowy)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek TRIO BLACK Short (14 000 + wkład rzeczowy)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek DUET BLACK PANORAMA 90 Ultra (14 000 + wkład rzeczowy)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek TRIO myBoard 55 (14 000 + wkład rzeczowy)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek DUET myBoard 65 (14 000 + wkład rzeczowy)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zestawy za 17500 zł z finansowym wkładem własnym 3500 zł

przeznaczonym na sfinansowanie/zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem, wydatkowanych do końca 2019 r.Podstawowe warunki udziału w programie:

  • Internet 30Mb/s
  • 1 sala lekcyjna z laptopem* i routerem na 1 wnioskowany zestaw
  • 1 punkt dostępowy na szkołę

wniosek DUET SILVER Ultra (14 000 + 3 500 wkładu własnego)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek DUET SILVER PANORAMA 90 FHD Short (14 000 + 3 500 wkładu własnego)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek DUET myBoard Grey 75 + 65 (14 000 + 3 500 wkładu własnego)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek TRIO myBoard 65 (14 000 + 3 500 wkładu własnego)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek DUET myBoard 65 + OPS i3 WIN10Pro (14 000 + 3 500 wkładu własnego)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE

wniosek myBoard 65 + Smartfloor (14 000 + 3 500 wkładu własnego)
pełna oferta: tutaj
POBIERZ WNIOSEK
ZAPYTANIE OFERTOWE


Poniższe przykładowe wnioski są pomocą w otrzymaniu profesjonalnego sprzętu wraz z instalacją, wdrożeniem, szkoleniem i opieką serwisową w siedzibie klienta.

Przygotowaliśmy je z dużą starannością, potwierdziliśmy poprawność zapisów w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dopracowaliśmy szczegóły tak, aby oddać Państwu prawidłowo wypełnione, według naszej wiedzy, wnioski.

Jako jedyna firma z ponad 20 letnim doświadczeniem zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie klienta. To wyjątkowa oferta, gwarantująca Państwu bezstresowe użytkowanie.

Hi, How Can We Help You?
Snowfall demo